Rada Naukowa Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych

Kadencja 2008-2012

Przewodniczący    prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Wiceprzewodnicząca    prof. dr hab. inż. Barbara Namysłowska-Wilczyńska – Politechnika Wrocławska,
Wiceprzewodniczący    prof. dr hab. Stanisław Staśko – Uniwersytet Wrocławski,
Członkowie
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Czaban – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • prof. dr hab. inż. Leszek Pływaczyk – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • prof. dr hab. inż. Krystyna Jeżowiecka-Kabsch – Politechnika Wrocławska,
 • dr inż. Jerzy Machajski – Politechnika Wrocławska,
 • dr Jacek Gurwin – Uniwersytet Wrocławski,
 • dr Marek Błaś – Uniwersytet Wrocławski,
 • mgr Krzysztof Kitowski – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
 • mgr Joanna Gustowska – Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu,
 • dr inż. Ryszard Kosierb – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
 • mgr Jan Urbanowicz – „Hydroprojekt Wrocław” Sp. z o.o.,
 • mgr Stanisław Zięba – Wydział Programu dla Odry - 2006

 

Kadencja 2005-208

Przewodniczący    prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Wiceprzewodnicząca    prof. dr hab. inż. Barbara Namysłowska-Wilczyńska – Politechnika Wrocławska,
Wiceprzewodniczący    prof. dr hab. Stanisław Staśko – Uniwersytet Wrocławski,
Członkowie
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czamara – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • prof. dr hab. inż. Leszek Pływaczyk – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski – Politechnika Wrocławska,
 • dr hab. inż. Tomasz Marcinkowski – Politechnika Wrocławska,
 • dr Jacek Ossowski – Politechnika Wrocławska,
 • dr Jacek Gurwin – Uniwersytet Wrocławski,
 • dr hab. Jan Tomaszewski – Uniwersytet Wrocławski,
 • mgr Joanna Gustowska – Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu,
 • mgr Jan Urbanowicz – „Hydroprojekt Wrocław” Sp. z o.o.,