Kontakt

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska

Uniwersytet Wrocławski

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

„Hydroprojekt Wrocław” Spółka z o.o.

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wydział Programu dla Odry - 2006
 

 

Z SIEDZIBĄ

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wrocław, pl. Grunwaldzki 24
tel. 71 320 5571 ; fax. 71 320 5579

e-mail: cmph@up.wroc.pl
 

Przedstawicielami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Radzie Naukowej Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych (CMPH) są: