Aktualności

Propozycje rozdziałów monografii ustalonych na posiedzeniu RN CMPH w dniu 20.04.2010

Monografia - "15 lat po powodzi"

1. Hydrologia
    - opady
    - przepływy
    - przejście fal powodziowych w Odrze i dopływach

2. Zbiorniki wodne
    - gospodarka wodna na zbiornikach

3. Obszary zalane podczas powodzi
4. Zniszczenia spowodowane powodzią
5. Odbudowa zniszczeń powodziowych
6. Udział mieszkańców w ochronie przed powodzią
7. Powódź w fotografiach
8. Doświadczenia uzyskane w 1997 roku dla potrzeb ochrony przed powodzią
9. Zarządzanie podczas powodzi – aktualny stan i tendencje
10. Stan realizacji "Programu dla Odry-2006”